Vrienden

Aquarelles is door de belastingdienst aangegeven als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan Aquarelles onder de gebruikelijke voorwaarden aftrekbaarzijn (zie ook belastingdienst)

 

Sponsor of donateur worden?

Neem dan voor meer info contact op met; info@stichting-aquarelles.nl

Wij vinden het fijn als u ons  financieel wilt steunen
want  Stichting Aquarelles ontvangt geen subsidie.
Voor een gift kunt u gebruik maken van ons rekeningnummer: NL92 RABO 0115 2644 69