Informatie

Naam
Stichting Aquarelles

 

Fiscaal nummer
822531239

 

AGB-code
41785396

 

KvK-nummer
50085093

 

Contactgegevens
Stichting Aquarelles
Prof. Lorentzstraat 2
8302 AS Emmeloord
Tel. 0527 239 315
E-mail: info@stichting-aquarelles.nl

 

Bestuur
dhr. MTM (Martin) Daniels
mevr. LPCM (Marie-José) Jacobs

dhr. L (Lub) de Vries

 

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Medewerkers met een arbeidsovereenkomst bij Stichting Aquarelles worden beloond conform de CAO Gehandicaptenzorg.

 

Doelstelling
het realiseren en in stand houden zonder winstoogmerk van een levensloopbestendige woonvorm voor mensen met in principe een vorm van autisme en een verstandelijke beperking en soms daarbij nog een lichamelijke aandoening, waarbij bewoners zo normaal en zelfstandig als mogelijk wonen.

 

Klachten
Onze klachtenregeling wordt gehanteerd conform de richtlijnen met betrekking tot de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
Bent u het ergens niet mee eens, dan vragen wij u vriendelijk dit bij ons kenbaar te maken. Samen zoeken we dan naar een passende oplossing. Aquarelles is aangesloten bij “Klachtenportaal Zorg”.