Welkom bij Aquarelles

Aquarelles is een uniek wooninitiatief, opgezet door een aantal ouders voor hun anders begaafde dochters.

foto1
Group 5001

Doel van de stichting

Doel van de stichting. De stichting heeft ten doel het bevorderen van geïntegreerd wonen in de samenleving van mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, die in principe permanente begeleiding nodig hebben en in het algemeen het bereiken van een optimaal leef- en woonmilieu voor deze mensen, het (doen) begeleiden en (doen) verzorgen voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn… Ofwel: Een aantal ouders van meiden met autisme en een verstandelijke beperking – en daarnaast hebben sommige meiden ook een lichamelijke aandoening – hebben hun krachten gebundeld om een thuis voor deze (inmiddels jong volwassen) vrouwen te realiseren.

Wonen bij Aquarelles

Op 31 mei 2010 is Stichting Aquarelles officieel opgericht. Daarna is in samenwerking met woningbouwvereniging Mercatus een voorziening voor het initiatief gerealiseerd. Door deze unieke samenwerking konden wij de stem zijn van onze kinderen. Voor hen is het moeilijk om onder woorden te brengen hoe zij toch zo zelfstandig mogelijk – net als ieder ander – kunnen wonen. Oftewel: wonen op jezelf maar niet alleen. Op deze website leest u alles over Aquarelles.

foto2
Group 5019