Wonen

Samenwerking

De woonvoorziening is in samenwerking met woningbouwvereniging Mercatus gerealiseerd en aangepast aan de hulpvragen. Hiermee is rekening gehouden met de gebruiksvriendelijkheid, lichamelijke aandoeningen etcetera. De gehanteerde huisregels zijn een hulpmiddel om het wonen zo prettig mogelijk te laten verlopen.

Wonen

Ons uitgangspunt van wonen is: het realiseren van een levensloopbestendige woonvorm waarbij bewoonsters zo normaal en zelfstandig als mogelijk wonen, met ondersteuning waar nodig. Hierbij heeft elke bewoonster een eigen appartement met huiskamer en kitchenette, slaapkamer en badkamer. Voorwaarden voor wonen in de woonvoorziening zijn specifiek geformuleerd. Een voorwaarde om bij Aquarelles te wonen is dat de bewoonster de diagnose ASS en een verstandelijke beperking heeft en dat er een verblijfsindicatie is gesteld door het CIZ. Voor plaatsing geldt dat er tot maximaal ZZP7 ondersteuning geboden kan worden. Vanwege de kwetsbaarheid van de Meiden is er gekozen voor een woongroep bestaande uit alleen vrouwen.

Foto’s van onze prachtige woning